Uttrykket “å leve med en usynlig sykdom”

Det var noe jeg kom til å tenke på i dag, etter å ha hatt fire slitsomme dager da alt jeg har ville gjort er å sove.

Mange mennesker sliter med “usynlige” sykdommer, men jeg vil faktisk utfordre akkurat det uttrykket. En usynlig sykdom er altså en sykdom som ikke synes, men jeg vil framheve at alle jeg kjenner som er “usynlig” syke har symptomer som gjør at sykdommen ikke er usynlig i det hele tatt.

La oss ta et eksempel. Om du lider av en revmatisk sykdom vil du ha symptomer. Du vil kjenne ulidelige smerter og alle rundt deg vil se sykdommen veldig godt. Den er absolutt ikke usynlig. Om du lider av psykisk sykdom vil også dine nærmeste se denne sykdommen godt, og du vil kjenne den enda bedre. Er den da usynlig, eller er det et uttrykk for å distansere mennesker som rett og slett “ikke tror det er SÅ ille”, eller “jeg har da hatt vondt og jeg klarte å gå på jobb” og så videre.

Om du er en av dem som har en slik sykdom så tror jeg både du og jeg vet at den ikke er usynlig. Kampen er der hver dag og det er på tide at stigmatiseringen forsvinner og at andre mennesker faktisk tror på det du kjemper med hver dag.

En sykdom er en sykdom, uansett om du blør eller ikke.

Posted in Alt

2 thoughts on “Uttrykket “å leve med en usynlig sykdom”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s